Syysiltapäivän valo.

Kuvaaja

Asiasanat

Alkuperäinen kuva