Peltonäkymä. Kvistiluoto

Kuvaaja

Asiasanat

Alkuperäinen kuva